VISION OG IDÉGRUNDLAG

Ideen og udviklingen af MitProjekt kom af, at der er et behov for at reducere spildtid, som bygge- og anlægsbranchen lider under.

Transparent.jpg

Hvem er vi?

Mitprojket henvender sig til håndværkere, entreprenører, forsikringsselskaber og slutkunder.

Vi har igennem 10 års erfaring i byggebranchen opdaget et udækket behov både hos håndværkerne og kunder til at få stillet et digitalt værktøj til rådighed, som samler al kommunikation og dokumentation ét sted.

Vi vil derfor være med til at spare virksomheder mange arbejdstimer og ærgelser i dårlig kommunikation, misforståelser og planlægning, som netop opstår ved upræcise aftaler.

 

Kender du situationen?

Du har aftalt at blive hjemme for at tage imod håndværkeren. Men han kommer først én time efter det aftalte tidspunkt på grund af trafikken. Kunne han ikke have ringet? Nå ja – håndværkeren havde ikke lige noteret telefonnummeret.

Det er spild af begge parters tid. I dag går samfundet glip af 55 mia. kroner i årlig omsætning som følge af spildtid og lagt størsteparten af årsagerne er dårlig kommunikation mellem håndværkere og slutkunden.

Vi har løsningen, MitProjekt, som kan gøre noget for at undgå spildtid. MitProjekt er en fælles kommunikationskanal til nem og enkel koordinering og kommunikation med mulighed for at få tilgang til alle dokumenter som findes på en byggesag. Desuden kan Appen sende løbende notifikationer også når man sidder fast i trafikken.

Spørg din håndværker næste gang du skal have lavet noget i ejendommen om han kender til løsningen, så du undgår en lignende situation.

 

Produktiviteten i renoveringsprojekter med små lean-forbedringer kan øges med 27 pct., hvilket kan reducere entreprenørens omkostninger med op til 21 pct.

— Teknologiens Mediehus

 

VI VIL GØRE EN FORSKEL I BYGGEBRANCHEN!

FN 17 Verdensmål
http://um.dk/da/danida/strategi%20og%20prioriteter/verdensmaal/
8.
Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

9.
Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation